10 Mart 2015 Salı

Yeniden


ÜÇÜNCÜ BASKI
İlk iki kitabın üçüncü baskıları Mayıs 2014'te Tekin Yayınevi'nden çıktı. Üç Artı Sonsuz adlı yeni kitapla aynı anda yayımlandılar. Bu üç kitabın arka kapaklarında şu değerlendirmeler yer aldı:

"Günümüz şiirinin geleneksel şiir kültürümüzden ve genel olarak şiir kültüründen büyük ölçüde uzaklaştığı, okurun şiire gitgide yabancılaştığı, söz sanatlarının en çetin ve karmaşığı olan şiir sanatının neredeyse bir çırpıda ve zahmetsizce yapılabilen bir oyun olarak görülmeye başlandığı bir dönemde İbrahim Baştuğ özellikle geleneksel şiirimizin ses, kurgu, mecaz öğelerinden, öykünmeci olmaksızın başarıyla yararlanıyor. Bizden sonraki kuşaklardan, bazı şiirleri en sevdiğim şiirler arasında yer alan bir şairimizdir." 
Ataol Behramoğlu

"Şiiri bir 'dağlama' işlemi ile bedenine yazan bir şair İbrahim Baştuğ. Ve soruyor: 'Kimdi önce yıkan bedenini kalesini?' Bu dizedeki 'yıkan'ı, 'yakan' diye okumak gerek..." 
Hilmi Yavuz

"İbrahim Baştuğ geleneksel Türk şiirinden yararlanmakla birlikte, imgelemi geniş bir söylem ve karmaşık bir dil kullanıyor." 
Kemal Sılay

"Baştuğ'un kendine özgü şiir dili, sözdizimi, kendine özgü buluşları var. Kısır kodlamalarla, ortak duyarlıkla, yavan bir dille üretilen şiir arketiplerine de yabancı bir duyarlık Baştuğ'unki..." 
Gökhan Cengizhan 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder